REKLAMÁCIA

Pri kúpe u nás mate 14 dní na vrátenie tovaru. Lehota na vrátenie tovaru uplynie 14 dní odo dňa obdržania.

Tovar nám pošlite späť do 14 dní od obdržania spolu s priloženým objednávkovým listom.

Náklady na vrátenie znáša kupujúci.

Za odstúpenie od zmluvy sa nepovažuje neprevzatie tovaru. Pri neprevzatí tovaru účtujeme poplatok 5 Eur, o ktoré navýšime celkovú sumu Vašej objednávky.
14 dňová lehotá na vrátenie tovaru neplatí pokiaľ je tovar vrátený použitý.
Pre obdržanie zaplatenej čiastky:
Tovar poprosíme dôkladne zabaliť a vrátiť tak, ako ste ho obdržali /nepoužitý/. Prosím nezabudnite priložiť objednávkový list.

Tovar poprosíme poslať na:


The Tan Co. Slovakia
Átriová 7535/16E
917 01 Trnava